Vizioni

Vizioni ynë është për ta kthyer rajonin e Korcës një ndër rajonet më të gjelbër të vendit, me turizëm liqenor, malor e kulturor të zhvilluar e miqësor me natyrën, që kontribuon për zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit dhe mirëqënien e banorëve dhe komuniteteve të tij.

Koalicioni "Per Nje Rajon te Gjelber" | Vizioni