Njoftime

TAKIM I SHOQERISE CIVILE

Tema: “SFIDAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË RAJONIT TË KORÇËS DHE ROLI I SHOQËRISE CIVILE”
“SHPALLJA E KOALICIONIT “PËR NJË RAJON TË GJELBËR”

Dt. 20.06.2018
Vendi Hotel Grant Korce

Koalicioni "Per Nje Rajon te Gjelber" | Njoftime