Kryesore

All the posts published.

  TAKIM I SHOQERISE CIVILE   Tema: “SFIDAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË RAJONIT TË KORÇËS DHE ROLI I SHOQËRISE CIVILE” “SHPALLJA …

Takime Te Grupit Nismetar Te Koalicionit te zhvilluara ne datat 7 edhe 18 qershor[

Koalicioni "Per Nje Rajon te Gjelber" | Kryesore